คุณศศิพิมพ์ พงษ์สง่างาน

คุณศศิพิมพ์  พงษ์สง่างาน

ผู้ชำนาญการด้านการวางระบบการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล

ผู้ชำนาญการด้านการวางระบบการปฏิบัติงานทรัพยากรบุคคล เป็นบุคลากร Generation ใหม่ เข้าร่วมงานกับ SENMENTOR มากว่า 4 ปี ตั้งแต่ยังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน มีความชำนาญการด้านที่ปรึกษา ออกแบบ วางระบบ และปรับปรุงแนวปฏิบัติงาน Human Resource ระหว่างยุคเก่าและใหม่ ให้กับองค์กรต่างๆมากมาย เช่น Tokyo Roki, HINO, OMC Tech , บริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) , บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) . Gecons (Thailand)