ABOUT SENMENTOR SENMENTOR 

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ก่อตั้งโดย อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน แรงงาน สัมพันธ์ สหภาพแรงงาน และทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนานหลายสิบปีจากความชื่อว่า “คนจะสวยต้องสวยจากภายใน บริษัทหรือองค์กรก็เช่นกันจะสวยจะสำเร็จได้ จะต้องสวยจากภายในถึงจะสำเร็จ มั่นคง ได้อย่างยั่งยืน” ด้วยความเชื่อนี้ทำให้เซ็นเมนทอร์เป็นที่รู้จักและถูกยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาสำหรับการบริหารและพัฒนาองค์กร ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เรามีบุคลากรมืออาชีพหลากหลายสาขาระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ทนายความ ทรัพยากรบุคคล HRM (Human Resource Management ) / HRD (Human Resource Development) นักการตลาด นักบัญชี วางแผนด้านภาษี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การทุน และที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำ จัดอบรมสัมมนา

เซ็นเมนทอร์ เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ไปเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับองค์กรของท่าน เราสามารถบริหารงานภายในองค์กรได้อย่างคลอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ กฎหมาย บัญชี และทรัพยากรบุคคลแม้องค์กรของท่านจะไม่มีพนักงานทั้ง 3 ตำแหน่งอยู่เลย และเซ็นเมนทอร์เราเป็นองค์กรที่ปรึกษาธุรกิจที่กล้ารับรองผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ปัจจุบันเราเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านกฎหมาย แรงงาน ทรัพยากรมนุษย์ HRD/HRM การตลาด จัดอบรมสัมมนาให้กับบริษัทขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ที่มีพนักงานตั้งแต่หลักสิบถึงระดับ หลายพันคน เช่น KERRY , HINO , Job bkk , Silkspan , OMC Tech และองค์กรอื่นๆอีกกว่า 80 บริษัท เพราะเราเชื่อมั่นว่าหากเรา “เดินไปด้วยกัน เราจะไปได้ไกล”

จุดเด่นของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะ มาอย่างยาวนาน กว่า 20 ปี ที่สำคัญเรามีตัวอย่างลูกค้าที่กล้ารับรองผลลัพธ์กว่า 80 องค์กรธุรกิจ

เราเป็นองค์กรที่มีทีมงานมืออาชีพ ชำนาญเฉพาะด้านไม่ว่านักกฎหมาย บัญชี วางแผนภาษีทรัพยากรบุคคล พัฒนาภาวะผู้นำ ฝึกอบรม สัมมนา การตลาด ระดับแนวหน้าของประเทศ

เราเป็นองค์กรที่กล้ารับประกันผลลัพธ์ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ความสำเร็จของท่าน ก็คือความสำเร็จของเรา ท่านเป็นยิ่งกว่าลูกค้า เพราะท่านคือเพื่อนของเรา

หากคุณมีคำถามและต้องการความช่วยเหลือ

ติดต่อเรา