ที่ปรึกษาพัฒนาภาวะผู้นำ จัดอบรม สัมมนามีความสำคัญอย่างไร

“ผู้นำ” คำนี้ อาจารย์จะให้ความสำคัญมาก เพราะผู้นำคือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่าง มีบทบาทที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ทุกๆองค์กรที่ประสบความสำเร็จ อาจารย์จะพบเหมือนๆกันคือ ผู้นำจะมีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยม ฉลาด มีทักษะ และเป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้นำเหล่านั้นก็ยังไม่หยุดเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ภาวะผู้นำไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์ แต่เกิดจากการพัฒนาตัวเองแม้แต่ตัวอาจารย์เองก็ยังต้องพัฒนาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การมีภาวะผู้นำที่สมบูรณ์จะต้องประกอบไปด้วยองค์ความรู้มากมาย วิสัยทัศน์ การตัดสินใจ และที่สำคัญต้องมีทีมบริหารอย่างมืออาชีพ นอกจากการพัฒนาภาวะผู้นำจะสำคัญแล้ว อาจารย์จะย้ำเน้นเสมอว่าองค์กรต้องอย่าลืมพัฒนาผู้ตามด้วย ไม่เช่นนั้นจะเกิดช่องว่างระหว่างผู้นำกับผู้ตาม
SENMENTOR   เราเชี่ยวชาญด้านพัฒนาภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ การสร้างแรงบันดาลใจและความสุขให้กับพนักงาน และเป็นผู้นำจัดอบรมสัมมนาให้กับเจ้าของธุรกิจ องค์กรชั้นนำต่างๆมากมาย เช่น บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน),บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด ,บริษัท บางจากปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน),การไฟฟ้านครหลวง, กรมสรรพากร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย, กรมบัญชีกลาง,บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,บริษัท เอไอเอ จำกัด, บริษัท เอพี ฮอนด้า จำกัด, บริษัท โตโยต้าเค มอเตอร์ จำกัด, กระทรวงวัฒนธรรม , สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, สถาบันปัญญาภิวัฒน์, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ,พัฒนาหลักสูตรพิเศษเฉพาะผู้นำองค์กรไทย “Fast Track Leadership Program”

บทความโดย: อาจารย์ ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร