ที่ปรึกษาบริหารโครงการ มีความสำคัญอย่างไร

การบริหารโครงการ อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญมากเพราะกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ได้กำหนดไว้ตั้งแต่การจด ก่อตั้ง การบริหารจัดการ ประชุมสามัญประจำปี ประชุมวิสามัญ การเลือกและการสิ้นสุดของกรรมการ ผู้จัดการ และอีกหลากหลายประการ แทบทุกที่หากโครงการอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรใด ที่มีปัญหาทุจริต ทะเลาะวิวาท แบ่งฝากแบ่งฝ่าย อาคารบ้านเรือนถนนหนทางพื้นที่ส่วนกลางเสื่อมโทรม ราคาขายต่อตก มีหนี้เสียหนี้ค้างค่าส่วนกลาง ฯลฯ แทบร้อย

SENMENTOR   เราเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการโครงการอาคาร นิติบุคคลหมู่บ้าน อาคารชุด เรามีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ ผู้จัดการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ฝ่ายกฎหมาย บัญชี วิศวกร ช่างเฉพาะทาง พิธีกรรมทางศาสนา จัดเลี้ยง ผู้นำจัดประชุมสามัญ วิสามัญ เราเน้นการพัฒนา สร้างวัฒนธรรมหมู่บ้าน ชุมชน มุ้งเน้นถึงความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความสามัคคี การทำกิจกรรมร่วมกัน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สังคมของท่านมีแต่ความสุข น่าอยู่ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุด

บทความโดย:  คุณวิศาล สิงห์โต้แก้ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ