อาจารย์กฤตภาส ธำรงราชภัฏ

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ท่านเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทคนไทยและต่างชาติมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและระบบแฟรนไชส์เป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ ฝึกอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการตลาดและแฟรนไชส์ให้กับองค์กรต่างๆเช่น บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนึ่งในสยาม บริษัท ริชฮาร์เวสท์ จำกัด บริษัท จิ๊กซอวู้ด จำกัด และองค์กรอื่นๆอีกมากมาย