จำหน่ายนิติกรรม สัญญาสำเร็จรูป

สัญญาสำเร็จรูป

“สัญญาดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” เราจะได้ยินประโยคนี้จากปากนักธุรกิจมืออาชีพบ่อยมาก เพราะสัญญาคือเกราะชั้นเยี่ยมที่ใช้ในการปกป้องตนเองและธุรกิจ แต่ต้องไม่เอาเปรียบคู่สัญญาถึงจะเรียกได้ว่าเป็น สัญญาที่ดี ปัญหาทางกฎหมายมักเกิดจากสัญญาที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น สัญญาที่ซื้อขายกันในทองตลาดหรือแม้แต่สัญญาที่โหลดจากอินเตอร์เน็ต สัญญากลุ่มนี้มีจุดอ่อน ช่องว่างมากมาย และบางครั้งยังเป็นสัญญาที่ล้าสมัยไม่ถูกอัปเดตตามกฎหมายที่ออกใหม่ด้วย เมื่อเราหลงนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง หากจะจ้างนักกกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านนิติกรรมสัญญาให้ออกแบบ จัดร่าง จัดทำสัญญาขึ้นมาสักฉบับก็มีค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าหลายหมื่นบาท

SENMENTOR จึงได้จัดทำสัญญาสำเร็จรูปที่ได้รับมาตรฐาน ถูกต้องและอัปเดตตามกฎหมาย ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเซ็นเมนทอร์โดยเฉพาะกว่า 300 สัญญา ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทเท่านั้น

businessman-hand-signing-document-business-contract-agreement_20693-120

สัญญาทั่วไป

สัญญาทั่วไป-01

สัญญาสำหรับองค์กร

สัญญาสำหรับองค์กร-01

000