SENMENTOR

Senior mentor expert on management and organization development

ABOUT US CONTACT US

SENMENTOR

Senior mentor expert on management and organization development

ABOUT US CONTACT US

SENMENTOR

Senior mentor expert on management and organization development

ABOUT US CONTACT US

Previous

Next

home

about_c

SENMENTOR ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กร ได้ก่อตั้งโดย
อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน แรงงาน สัมพันธ์ สหภาพแรงงาน และทรัพยากรมนุษย์มาอย่างยาวนานหลายสิบปีจากความชื่อว่า “คนจะสวยต้องสวยจากภายใน บริษัทหรือองค์กรก็เช่นกันจะสวยจะสำเร็จได้ จะต้องสวยจากภายในถึงจะสำเร็จ มั่นคง ได้อย่างยั่งยืน” ด้วยความเชื่อนี้เซ็นเมนทอร์จึงเป็นที่รู้จักและถูกยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ปรึกษาสำหรับการบริหารและพัฒนาองค์กร ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เรามีบุคลากรมืออาชีพหลากหลายสาขาระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย ทนายความ ทรัพยากรบุคคล HRM (Human Resource Management ) / HRD (Human Resource Development) นักการตลาด นักบัญชี วางแผนด้านภาษี ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การทุน และที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำ จัดอบรมสัมมนา ระดับต้นๆของเมืองไทยเลยทีเดียว

จุดเด่น

ico_01
เรามีความเชี่ยวชาญด้านบริหารและพัฒนาองค์กรโดยเฉพาะ
มาอย่างยาวนาน กว่า 20 ปี ที่สำคัญเรามีตัวอย่างลูกค้าที่กล้ารับรองผลลัพธ์กว่า 80 องค์กรธุรกิจ

ico_02
เราเป็นองค์กรที่มีทีมงานมืออาชีพ ชำนาญเฉพาะด้านไม่ว่านักกฎหมาย บัญชี วางแผนภาษีทรัพยากรบุคคล พัฒนาภาวะผู้นำ ฝึกอบรม สัมมนา การตลาด ระดับแนวหน้าของประเทศ

ico_03
เราเป็นองค์กรที่กล้ารับประกันผลลัพธ์ทั้งระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว ความสำเร็จของท่าน ก็คือความสำเร็จของเรา ท่านเป็นยิ่งกว่าลูกค้า เพราะท่านคือเพื่อนของเรา

ทีม

tittle_customer

 
 

แบบฟอร์มการติดต่อเรา